Představujeme jedinečné konstrukční systémy Kee Safety

Datum: 13.05.2013
  | 
Kategorie: Aktuality
Představení konstrukčních systémů britské firmy KeeSafety. Jedná se o tyto skupiny produktů: - upevňovací příchytky BeamClamp - upevňovací šrouby BoxBolt pro uchycení k uzavřeným profilům - systém fitinek KeeKlamp pro nejrůznější spojení trubek


    Představujeme jedinečné konstrukční systémy Kee Safety
 

    Systém trubkových fitinek Kee Safety vznikl původně pro zemědělce, kterým měl umožnit snadnou, rychlou a levnou výstavbu ohrad, přístřešků a skleníků. Původní systém vyráběný anglickou firmou Kee Klamp sestával z několika málo fitinek. Jejich nabídka se však během let rozrostla do 60 druhů umožňujících sestrojit i ty nejodvážnější konstrukce.

      Konstrukční systémy Kee Safety
1) BoxBolt
BoxBolt jsou speciální upevňovací šrouby určené k upevňování konstrukcí ke stávajícím uzavřeným profilům. Šrouby jsou k dispozici od průměru 6 mm do 20 mm. BoxBolt je vhodný pro montáže v prostředích se zvýšeným nebezpečím výbuchu nebo požáru a pro spojování rozdílných materiálů.

2) BeamClamp
Beam Clamp je systém několika typů příchytek určených pro připevnění dodatečných konstrukcí ke stávajícím profilům bez jakéhokoli narušení. Systém příchytek BeamClamp se používá pro demontovatelné spojování různých typů nosníků. Jeho hlavními výhodami jsou možnost dodatečné montáže a demontáže zařízení na stávající konstukci, ale i možnost použití v prostorách se zvýšeným nebezpečním požáru a za plného provozu.

K dispozici je několik typů příchytek, od každého typu je nabízeno několik velikostí, nejčastěji pro šrouby o průměru M10 až MM24.

Příchytkami Beam Clamp BA/BB se k sobě přichycují křižující se nosníky se sklonem základny do 8o. U větších sklonů je třeba použít příchytky BT/BW.


3) Kee Klamp
Kee Klamp je systém konstrukčních fitinek určených pro spojování trubek různých průměrů a různými způsoby. Součástí nabídky konstrukčních fitinek Kee Klamp jsou odbočky, křížení, spojky, podstavy, úchyty, rohové spojky, kloubové spojky a doplňkové příslušenství. Fitinka je spojovací součástka, která je obvykle opatřena závitem.
Nejběžnější druhy fitinek Kee Klamp jsou odbočky. Slouží ke spojení dvou trubek v pravém úhlu, či jiném úhlu, případně jsou výkyvné. Základním typem je fitinka č. 10 pro kolmé spojení dvou trubek, nejčastěji se používá u zábradlí. Pro spojení průběžné trubky slouží fitinka č. 25. Jestliže potřebujeme mít zábradlovou trubku vyjímatelnou, použijeme spojku č. 16. Pokud potřebujeme zábradlí vůči stojce naklopit pod úhlem, můžeme použít spojku č. 88.
     Dalším druhem fitinek jsou spojky. Trubky můžeme podélně spojovat jednak ve vybraných typech spojek - křížení, nebo u odboček. Pokud potřebujeme napojit trubku mimo křížení, použijeme spojku vnější, tj. č. 14, nebo vnitřní spojku č. 18. Doplňkem jsou spojky úhlové.

    Velice rozšířenou skupinou spojek jsou spojky rohové, používají se zejména při vytváření prostorových konstrukcí. Na ukončení zábradlí se používá spojka č. 15. Průběžné spojení tří trubek je možné pomoci spojky č. 21. Mimoběžné spojení tří trubek je pomocí spojky č. 121.

    Křížení dvou, či více trubek umožňují spojky křížové. Křížení může být mimoosové, např. spojka č. 17, nebo osové, např. spojka č. 26. Úhlově nastavitelné spojení dvou trubek umožňuje spojka č. 19. Spojení více trubek je možné pomocí spojky č. 35., případně pomocí "ježka." Pro spojení křižujících se trubek s možností nastavení sklonu použijeme spojku č. 89.

    Spojky pro uchycení trubek k podlaze či ke stěně, je možné použít i spojky s možností naklápění v určitém úhlu.

     Systém spojek pro uchycení v různých úhlech. Tyto spojky slouží jako doplněk při navrhování pomocných vzpěr, nebo k připevnění desek k zábradlí, jako u spojek č. M50, M51 a M52.

Příslušenství k spojkám Kee Klamp, díky nim můžete vytvářet závěsy pro otevírací brány, držáky pletiva, nebo lehkých desek umožňující jejich přichycení ke konstrukci. Doplňkem jsou záslepky a kryty stahovacích šroubů.